Scenario name Kontrola DDD
Number
1.00
Filler Admin Inspector
Object Hala produkcyjna 2
Date and time of completion 26-09-2022 07:15:55 - 26-09-2022 07:20:50
Duration:
4min 54sec
(30 min)
/ Sent:
26-09-2022 07:21:31
Miejsce kontroli
Kontrolowany podmiot
Firma A, NIP:1234567890
26-09-2022 07:15:55

( 00:00:00 )

Kontrola karmników
NFC
Karmnik 2.1 041a9b62a16a80
26-09-2022 07:16:02

( 00:00:06 )

Kontrola urządzenia
Urządzenie sprawne
26-09-2022 07:16:05

( 00:00:03 )

Kontrola pobrania
0 - Brak pobrania
26-09-2022 07:16:07

( 00:00:01 )

Podjęte działania
Brak działań
26-09-2022 07:16:11

( 00:00:04 )

Repetition 1
NFC
Karmnik 2.2 04f0ba62a16a80
26-09-2022 07:17:10

( 00:00:59 )

Kontrola urządzenia
Uszkodzenie - pęknięcie
26-09-2022 07:17:17

( 00:00:06 )

Kontrola pobrania
1 - Pobranie częściowe
26-09-2022 07:17:20

( 00:00:03 )

Prawdopodobny szkodnik
Mysz
26-09-2022 07:17:22

( 00:00:02 )

Podjęte działania
Wymiana urządzenia
26-09-2022 07:17:28

( 00:00:05 )

NFC
044c5a62a16a80
26-09-2022 07:17:34

( 00:00:06 )

Repetition 2
NFC
Karmnik 2.3 04304462a16a81
26-09-2022 07:19:49

( 00:02:15 )

Kontrola urządzenia
Urządzenie sprawne
26-09-2022 07:19:55

( 00:00:06 )

Kontrola pobrania
2 - Pobranie całkowite
26-09-2022 07:19:58

( 00:00:02 )

Prawdopodobny szkodnik
Mysz
26-09-2022 07:20:00

( 00:00:02 )

Podjęte działania
Uzupełnienie trutki
26-09-2022 07:20:02

( 00:00:01 )

Ilość (mg)
100
26-09-2022 07:20:12

( 00:00:10 )

Repetition 3
NFC
Karmnik 2.4 0442b662a16a81
26-09-2022 07:20:43

( 00:00:31 )

Kontrola urządzenia
Urządzenie sprawne
26-09-2022 07:20:46

( 00:00:02 )

Kontrola pobrania
0 - Brak pobrania
26-09-2022 07:20:47

( 00:00:01 )

Podjęte działania
Brak działań
26-09-2022 07:20:50

( 00:00:02 )

icmInspector.com
Version: 1.0.197